RC SIMIT

Znanost. tehnologija
Spletišče namenjeno izmenjavi dokumentov med člani skupina RC SIMIT


RC SIMIT je ustanovljen z namenom ustvarjanja podpornega okolja za dolgoročen razvoj na področju sodobnih materialov in inovativnih tehnologij, za doseganje raziskovalno-razvojne odličnosti, ki bo vodila v prebojne in inovativne visokotehnološke rešitve (tehnike in tehnologije) in prototipe ter bolj učinkovite in uspešne RR procese ter za nadgrajevanje vednosti in znanja, ki so eden odločilnih faktorjev za konkurenčnost.

Podrobnosti


Stranka: RC SIMIT, razvojni center za sodobne materiale in tehnologije, d.o.o.
Orodja: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Corel Draw, Adobe Photoshop
Datum: 2011
Povezava: RC SIMIT

Zadnja izdelana spletišča