Gorska reševalna zveza Slovenije

Alpinizem, planinstvo

Namen GRZS

Namen in osnovna dejavnost Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) je prostovoljno pomagati ljudem pri nesrečah v gorah in na teže dostopnih terenih. Naše delo sta tudi preventiva ter izobraževanje članov in drugih obiskovalcev gora.

Kaj je GRZS in kaj so društva GRS

Gorska reševalna zveza Slovenije je organizirana kot zveza samostojnih, prostovoljnih, nepridobitnih gorskoreševalnih društev in planinskih društev z registrirano gorskoreševalno dejavnostjo (postaj), ki opravljajo humanitarne naloge javnega pomena: zaščito, reševanje in pomoč v gorskem svetu ter ob naravnih in drugih nesrečah, ko so ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi. Te naloge opravljajo temeljne enote GRZS – društva in postaje gorske reševalne službe (GRS). So samostojne in imajo zemljepisno določena območja delovanja. Izvajajo reševalne, preventivne in druge akcije ter dejavnosti, določene s pravili GRZS in s svojimi pravili.

Podrobnosti


Stranka: Gorska reševalna zveza Slovenije
Orodja: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Corel Draw, Adobe Photoshop
Datum: februar 2014
Povezava: Gorska reševalna zveza Slovenije

Zadnja izdelana spletišča