Pretvorba preglednice (XLS) v HTML tabelo

Širina tabele (V odstotkih ali pikslih)
Barva okvirja (HEX ali imensko)
Barva ozadja (HEX ali imensko)
Odmik celice (v pikslih)
Ima tabela naslovno vrstico? (imena kolon)

Naredi HTML tabelo!
Naredi HTML tabelo!