AD Štajerska

Storitve
Spletišče mariborskega atletskega društva je izdelano v tehnologiji PHP + MySQL.

Oblika spletišča izhaja iz logotipa društva:

Ponovno je izdelan tudi logotip društva v vektorski obliku (Corel Draw).

Podrobnosti


Stranka: Atletsko društvo Štajerska Maribor
Orodja: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Corel Draw, Adobe Photoshop
Datum: april 2014
Povezava: AD Štajerska

Zadnja izdelana spletišča