Arborist

Storitve
Arboristika, arborikultura (lat. arbor drevo, cultura kultura, gojenje; a. arboriculture, n. Baumpflege) je veda, ki temelji na razumevanju drevesne biologije in se ukvarja s preučevanjem, gojenjem in ohranjanjem dreves v urbanem okolju. Prostorsko se prepleta z več različnimi področji.

Cilji arboristike so varna, zdrava in lepa drevesa. To je mogoče doseči z izborom drevesnih vrst, primernih za rast v zaostrenih razmerah urbanega okolja, pravilnim sajenjem, pravilno in pravočasno nego dreves, z razvojem in uporabo diagnostičnih metod za oceno nevarnosti ter vitalnosti, metod za ugotavljanje in zatiranje bolezni ter škodljivcev.


Podrobnosti


Stranka: Tanja Grmovšek
Orodja: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Corel Draw, Adobe Photoshop
Datum: 2007
Povezava: Arborist

Zadnja izdelana spletišča