Ski Turčija, marec 2012

Člani odprave:


Maskota

Brin

Damjan

Andrej

Branka

Mirko

BiBa

Branko / tehnični vodja

Hasan / vodnik