Slovenska smer v severni steni Triglava,  
02.05.2008